Somogy Megye hírek

A Somogyi TISZK Igazgatótanácsa Fonyódon ülésezett

A Somogyi TISZK Igazgatótanácsa Fonyódon ülésezett

Ezúttal a Somogyi TISZK Bacsák György Szakképző Iskolája és a fonyódi Balaton Kollégium közösen biztosította a helyszínt és a kiváló körülményeket a Somogyi TISZK immáron 8. igazgatótanácsi üléséhez. Zádori János igazgató úr, mint házigazda és a helyszínt biztosító Balaton Kollégium vezetője, Horváth István igazgató úr közösen fogadták az érkező igazgatótanácsi tagokat, és a meghívott vendégeket.

A Somogyi TISZK Igazgatótanácsa Fonyódon ülésezett

FONYÓD, 2009. február 26.


i_t_fonyod_1_748_20090228165408_365.jpg

Ezúttal a Somogyi TISZK Bacsák György Szakképző Iskolája és a fonyódi Balaton Kollégium közösen biztosította a helyszínt és a kiváló körülményeket a Somogyi TISZK immáron 8. igazgatótanácsi üléséhez. Zádori János igazgató úr, mint házigazda és a helyszínt biztosító Balaton Kollégium vezetője, Horváth István igazgató úr közösen fogadták az érkező igazgatótanácsi tagokat, és a meghívott vendégeket.

i_t_fonyod_3_861_20090228165408_829.jpg

Az ülés különlegességét nem csak az adta, hogy a helyszínt egy olyan intézmény biztosította, amelyik nem tagja a Somogyi TISZK-nek, hanem az is, hogy az állandó igazgatótanácsi tagok mellett megjelentek a tagintézmények közalkalmazotti tanácsainak az elnökei is. Ők egy külön ülés keretében határoztak a 9 fős „nagy közalkalmazotti tanács” létrehozásáról, és a Somogyi TISZK Közalkalmazotti Tanácsa elnökének megválasztásáról. Az elnök, a tagintézményi elnökök javaslatára Stefán László lett, aki a székhelyintézmény Közalkalmazotti Tanácsának elnöke.

i_t_fonyod_2_32_20090228165408_922.jpg

Az Igazgatótanács ülését, nem csak a házigazda jogán, hanem meghívott vendégként is megtisztelte Horváth István, a megyei közgyűlés Oktatási, Tudományos és Közművelődési Bizottságának elnöke. Jelen volt továbbá Fonyód Város képviseletében a képviselőtestület, és a Humánpolitikai Bizottság tagja, Erdei Barnabás. A főigazgató és a házigazda köszöntője után Kántor Miklós, az OTP Nyrt. osztályvezetője tájékoztatatta az intézményvezetőket a pénzintézet iskolának szóló legújabb lehetőségeiről.

i_t_fonyod_4_679_20090228165408_896.jpg

Ezt követően kezdődött meg a napirendek pontok tárgyalása. Szamosi Lóránt főigazgató volt az előadója a legfontosabb napirendi pontnak, amely a Somogyi TISZK elmúlt félévének az értékeléséről szólt. Ebben kiemelte a főigazgató, hogy nagyon komoly munka áll a szervezet mögött. Egy teljesen új intézményt, egy teljesen új struktúrát kellett létrehozni, mindenféle követhető példa nélkül. Ez – a főigazgató elmondása szerint – tökéletesen sikerült. „A Somogyi TISZK ma nem létezne az intézmények nélkül, ezért köszönetemet szeretném kifejezni az igazgatóknak azért a támogatásért, amit eddig nyújtottak az együttes munkához.” – fejezte ki elismerését Szamosi Lóránt az igazgatók felé. Egy-két érdekes adattal is szolgált a főigazgató a hallottak megerősítéséhez: A nyolc ülés alatt 10 prominens vendég tisztelte meg a tanács üléseit (Gelencsér elnök úr, Siófok és Tab polgármestere, Csurgó alpolgármestere többek között), 4 város látta vendégül a tanácskozókat, 80 napirendi pontot tárgyaltak meg a tagok, és hoztak fontos döntéseket.

i_t_fonyod_5_925_20090228165408_809.jpg

(Megalkották és elfogadták a Somogyi TISZK alapdokumentumait, határoztak az SNI-s gyerekekkel kapcsolatos feladatokról, a Szakmai Tanácsadó Testületbe delegálandó tagokról, megállapították a képzési díjakat a fizetős szakmáknál stb.) Komoly munkafolyamatként értékelte az intézmény vezetője a Somogyi TISZK pályaválasztási tevékenységét is. Ez több, mint 5 millió forintot felemésztő, 7 megyére kiterjedő „hadjárat” volt, melynek során több száz iskolába jutott el a Somogyi TISZK híre, kínálata. A pályaválasztás nyomán kiváló kapcsolat alakult ki a Boglári Kollégiummal, Gáspár László igazgató úrnak külön köszönetét fejezte ki ezért Szamosi Lóránt. Remélhetőleg a hatékonyság majd megmutatkozik a Somogyi TISZK-et választó jelentkezők számának növekedésében is.

TISZK ülés

A Szolnoki Főiskolával tárgyalásokat kezdett a Somogyi TISZK vezetősége a felsőfokú szakképzésben való együttműködés terén. Előreláthatólag 2009 tavaszán kerülnek aláírásra 6 szakmában az együttműködési megállapodások, a felsőfokú szakképzés keretében indítandó szakokról. Természetesen ehhez kell még a fenntartó Somogy Megyei Önkormányzat és a Szolnoki Főiskola Szenátusának a jóváhagyása is. Dr. Bíró István rektorhelyettessel már több megbeszélést is folytatott ez ügyben Szamosi Lóránt főigazgató.

i_t_fonyod_8_5_20090228165408_763.jpg

A gazdasági helyzetről szólva a főigazgató eredményként könyvelte el, hogy a Somogyi TISZK az elmúlt évben „belefért” az intézményi költségvetésbe. Kiemelkedő volt emellett, hogy a TISZK egésze a 2007-es évhez képest mintegy 20%-kal több szakképzés-fejlesztési támogatást kapott, ami több mint 93 millió forintot jelent!

Megtörtént a Somogyi TISZK teljes körű felnőttképzési akkreditációja, kiépültek a szakmai partnerekkel az állandó kapcsolatok: Somogy Megyei Munkaügyi Központ, kamarák, RFKB stb. Kiemelt figyelmet szentelt a Somogyi TISZK vezetése a médiákban való kellő számú megjelenésre is. A megyei televíziók közül háromban állandó szereplő a TISZK (Somogy TV, Sió TV, Híd TV), a Somogyi Hírlap 22 cikkben foglalkozott a Somogyi TISZK-kel, vagy annak valamelyik tagintézményével. Szamosi Lóránt főigazgató a Somogy TV Miért? c. műsorában, egy 30 perces nagyobb interjú keretében számolt be a nézőknek a Somogyi TISZK eredményeiről. Önálló honlapja is van az intézménynek (www. somogyitiszk.hu), amely a legfrissebb hírekkel szolgál mindig.

i_t_fonyod_9_128_20090228165408_148.jpg

Összességében a főigazgató megállapítása szerint kijelenthetjük, hogy az új struktúra kiépítése sikeres volt, hamar rangot vívott ki magának a régióban a Somogyi TISZK. A megyei közgyűlés elnöke, Gelencsér Attila elnök úr a minap egy interjújában kijelentette, hogy már országos szinten is példaként emlegetik a Somogyi TISZK-et, mint intézményt.

A főigazgató beszámolt arról is, hogy tárgyalásokat folytatott 5 nagyvállalat első emberével, elsősorban az alap- és felnőttképzésekben való együttműködés lehetőségeiről (DRV Zrt., Zöldfok Zrt., BH Zrt., KVV Zrt., FGSZ Zrt.) Megtörtént a kapcsolatfelvétel más megyei intézmények vezetővel is, és Szamosi Lóránt elmondása szerint keresik a közös pontokat az együttműködésben. Látogatást tett a főigazgató többek között a somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthonban Gróti Mónika igazgatónőnél, a Somogy Megyei Gyermektáborban Szegedi Ágnes igazgatónőnél, Dr. Seregi Jánosnál a Pannon Lovasakadémia igazgatójánál.

Kiemelt helyen említette meg a főigazgató, hogy a két nagy pályázati projekt (TÁMOP, TIOP) révén nagyon komoly fejlesztések előtt áll az intézmény az elkövetkezendő 24 hónapban.

Az eredmények mellet szólt a gondokról is a főigazgató, amelyek forrását elsősorban nem is a belső anomáliákra vezette vissza, hanem arra, hogy több olyan rendszer (KIR, NSZFI, Érettségi vizsga adminisztrációs rendszere) és intézmény, amely kapcsolatba került a Somogyi TISZK-kel nem volt felkészülve egy ekkora intézmény, és annak sajátosságainak a kezelésére.

i_t_fonyod_10_70_20090228165408_511.jpg

Ezt követően az intézményvezetők mondták el véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban. Egyöntetű volt a vélemény mindenki részéről: bár az elején sokan tartottak a nehézségektől, mára bebizonyosodott, hogy jól működik az intézmény, szükség van a Somogyi TISZK-re.

A nap folyamán még több fontos napirend is megtárgyalásra került, többek között:

· Beszámoló a Szakmai Tanácsadó Testület megalakulásáról, működéséről.

· Tájékoztató az intézményvezetői pályázatok kiírásáról, a pályázati folyamatról.

· Rövid helyzetelemzés és értékelés a Somogyi TISZK intézményeiben felmerülő tanulói fegyelmi-magatartási problémákról.

· Tájékoztató a Somogyi TISZK és a KE Pannon Lovasakadémia között tervezett együttműködésről.

Szamosi Lóránt főigazgató a tanácskozás végén külön köszönetét fejezte ki Horváth István igazgató úrnak a szíves vendéglátásért, illetve Zádori János igazgató úrnak a gondos és színvonalas házigazda szerepért.

Ász Hír

Technika Hírek

Egészség Hírek

Bulvár hírek

Partnereink