Somogy Megye hírek

Megalakult a Somogyi TISZK Szakmai Tanácsadó Testülete

Megalakult a Somogyi TISZK Szakmai Tanácsadó Testülete

A Megyeháza címertermében közös tanácskozásra gyűltek ma össze a Somogy Megyei Önkormányzat tisztségviselői, a Somogyi TISZK felső vezetése, a szakmai szervezetek, illetve a megye legnagyobb gazdálkodó szervezeteinek képviselői. A találkozó apropóját a Somogy TISZK Szakmai Tanácsadó Testületének megalakulása adta.

MEGALAKULT A SOMOGYI TISZK SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLETE

KAPOSVÁR, 2009. február 23.


A Megyeháza címertermében közös tanácskozásra gyűltek ma össze a Somogy Megyei Önkormányzat tisztségviselői, a Somogyi TISZK felső vezetése, a szakmai szervezetek, illetve a megye legnagyobb gazdálkodó szervezeteinek képviselői. A találkozó apropóját a Somogy TISZK Szakmai Tanácsadó Testületének megalakulása adta.

 

kep_1_543_20090223232245_500.jpg

 

Elsőként Bátori Zsolt a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályának vezetője köszöntötte az egybe gyűlteket. Bevezetőjében elmondta, hogy a megye által megnyert két jelentős szakképzés-fejlesztési projekthez kapcsolódóan létrejött a Megyei Önkormányzat keretein belül a TISZK Szervezet. Ennek vezetője lett a Közgyűlés korábbi döntése értelmében a főosztályvezető. A Szervezet 2010 novemberéig, a projektek végrehajtásáig fog működni. A megye által benyújtott pályázati projektekben a fenntartó vállalta egy Szakmai Tanácsadó Testület létrehozását, amely elsősorban a Somogyi TISZK-et segíti a helyes képzési irányok és arányok megtalálásában, illetve közvetlen kapcsolatot tud teremteni a képzők, a szakmai szervezetek és a gazdasági szereplők között. Azonnal tudja közvetíteni a munkaerő-piaci igényeket a Somogyi TISZK felé. A Testület tagjai:

 

Gazdálkodó szervezetek: DRV Zrt., Zöldfok Zrt., Termofok Kft., Flextronics Kft., Nagyatádi ÁFÉSZ, Kőolajvezeték Építő Zrt., SEFAG Zrt., Klíma-Vill Kft.

Szakmai szervezetek, testületek:

Somogy Megyei Munkaügyi Központ

Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Somogy Megyei Agrárkamara

Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

Somogy Megyei Önkormányzat képviselői

 

kep_2_384_20090223232246_5.jpg

Gelencsér Attila Elnök Úr köszöntőjében röviden utalt a TISZK létrehozásának körülményeire, indokaira. Ezt követően kiemelte, hogy mennyire fontos a fenntartó számára, hogy a megye szakképzés-fejlesztési törekvéseit a munkaerőt foglalkoztató cégekkel, a kamarákkal, munkaügyi központtal, a projektmenedzsmenttel összehangoltan végezze el. Megköszönte a megjelent vezetőknek, hogy részt vesznek a Testület munkájában.

 

kep_3_755_20090223232246_782.jpg

 

Az Elnök méltató szavai után Szamosi Lóránt a Somogyi TISZK főigazgatója mutatta be az intézményt. A főigazgató kiemelte, hogy gyökeres változások indultak el a megyei szakképzés fejlesztése terén, és a gazdasági válságból való kilábalás egyik nagyon fontos sarokpontjának nevezte meg a szakképzés modernizációját.

Szamosi Lóránt érdemesnek tartotta megjegyezni, hogy ilyen körben most ülnek itt először azok a szereplők, akik jelen pillanatban a legtöbbet tehetnek a változásokért. A Somogyi TISZK, a megalakulása óta eltelt rövid idő alatt bebizonyította azt, hogy nagyon komoly versenytársa a térség hasonló szerveződéseinek, és a vezető szerepre törekszik a régióban. A főigazgató megjegyezte azt is, hogy régóta meglévő állóvizet mozdított meg a Megye a Somogyi TISZK létrehozásával, olyan párbeszéd kezdeményezője volt, amelynek nem lehettünk eddig tanúi.

 

kep_4_901_20090223232246_96.jpg

 

Szamosi Lóránt főigazgató annak a véleményének adott hangot, hogy a gazdálkodó szervezetek mind fel fogják ismerni a Somogyi TISZK nyújtotta számos előnyt, és élnek a közös gondolkodás, a minél szélesebb együttműködés lehetőségével. Ebbéli véleményének egy Senecától kölcsönzött idézettel adott hangsúlyt: „A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek.”

kep_5_351_20090223232246_465.jpg

A főigazgatót követően Bátori Zsolt ismertette a jelen lévőkkel az elkövetkezendő másfél év alatt, a Somogyi TISZK intézményeiben megvalósuló fejlesztéseket. Hangsúlyozta, hogy mintegy 1,5 milliárd forint jut erre a fontos területre. A fejlesztések legnagyobb részben Siófok városra, és a székhelyintézmény Baross Gábor Középiskolára, illetve a hozzá tartózó Központi Képzőhelyre fognak koncentrálódni mintegy 430 millió forint értékben.

A TISZK Szervezet elnökének ismertetője után Jakó Gergely Alelnök Úr felhívta a jelen lévők figyelmét arra, hogy hatékonnyá csak akkor tud válni a Szakmai Tanácsadó Testület, ha már a gazdasági válság leküzdése után időszakra koncentrál, és az akkor felmerülő kihívásokra igyekszik már most koncepciót alkotni. Ebben az esetben eléri a Testület a kívánt hatékonyságot.

A találkozó során a cégek vezetői bemutatták az általuk képviselt vállalatot, illetve kifejthették véleményüket, elvárásaikat a Somogyi TISZK intézményével, a fenntartóval szemben. Az alakuló ülést megtisztelte jelenlétével Dr. Vörös Tamás, Somogy Megye Főjegyzője is.

kep_6_856_20090223232246_251.jpg

Ász Hír

Technika Hírek

Egészség Hírek

Bulvár hírek

Partnereink