Somogy Megye Vezető Hír

Megalakult a Védelmi Bizottság Somogyban

 Megalakult a Védelmi Bizottság Somogyban

A január elsején életbe lépett honvédelmi és katasztrófavédelmi törvénynek megfelelően újraalakult Kaposváron a Somogy Megyei Védelmi Bizottság. A kedd délelőtti ülésen elfogadták az új Szervezeti és Működési Szabályzatot, a 2012. évi feladat és munkatervet, továbbá értékelték az elmúlt időszakban végzett kárelhárítási munkát.
A Somogy Megyei Védelmi Bizottság idén a megyei önkormányzattól átkerült a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe. Kaposváron működik, a helyi védelmi bizottságok 8 somogyi városban (Barcs, Csurgó, Nagyatád, Kaposvár Fonyód, Siófok, Tab) alakultak meg. A bizottságokba közigazgatási, műszaki, rendvédelmi, egészségügyi, közmű-kezelő és más speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek, vezetők lettek kijelölve. Mindez annak érdekében, hogy a lakosságot, a településeket érő veszélyek, a gazdaság normális működését befolyásoló természeti és civilizációs ártalmak bekövetkezése, vagy veszélye esetén képesek legyenek a leghatékonyabb intézkedések meghozatalára. A cél, hogy emberéletben, értékekben a lehető legminimálisabb károk keletkezzenek, illetve a bekövetkezett károk hatékony, mielőbbi mérséklése, azok helyreállítása a legrövidebb időn belül megnyugtató módon megvalósulhasson.
Új elem, hogy a kockázatelemzések eredményeként kiemelten veszélyeztetett településeken ún. „közbiztonsági referensek" lettek kijelölve és felkészítve, akik az egyes településeken a polgármester védelmi szakértőjeként dolgoznak a településen a védekezési-mentési-helyreállítási feladatokban.
A Somogy Megyei Védelmi Bizottság mai alakuló ülésén megtárgyalta és elfogadta új Szervezeti és Működési Szabályzatát, a 2012. évi Munka- és Feladattervet, értékelte az elmúlt időszakban kárelhárításban, a védelmi felkészülés terén végzett munkát. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatói ismertették az ár- és belvizek elleni védekezés helyzetét, a megyénkben az elmúlt hetekben megtett intézkedéseket, valamint tájékoztató hangzott el arról, hogy Somogy megye milyen módon segít az ország más területein az ár- és belvizek elleni védekezéssel összefüggésben várható feladatokban.

A tavaszi esetleges árvizekre készülve a megyei erők - a Katasztrófavédelem, a Rendőrség, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal és a Büntetés-végrehajtás - négy szituációra kidolgozott tervvel készül egy esetleges bevetésre, amelyre 1384 főt tudnak mozgósítani:
- Egy megye területét érintő, III. fokú árvízvédelmi készültséget meghaladó árvízi helyzet;
- Több (kettő-három) megye területét érintő, III. fokú árvízvédelmi készültséget meghaladó árvízi helyzet;
- Duna és a Tisza magyarországi vízgyűjtőjén egyidejűleg, III. fokú árvízvédelmi készültséget meghaladó árvízi helyzet;
- Gátszakadás egy magyarországi folyón.
Vízkár elhárítási szempontból Somogy megye 3 vízügyi igazgatósággal áll kapcsolatban és a felszíni vízelvezetésének szervezésére, az ár- belvízi védekezés tervezésének és végrehajtásának segítésére 4 vízi társulat (Észak-somogyi, Dél-balatoni, Rinya-dombómenti, és Kaposvölgyi) alakult a megyében.
A Dráva folyó árvízi veszélyeztetettsége miatt veszélyeztetett települések: Tótújfalu, Szentborbás, Potony és Lakócsa.

A megyében történt felmérések alapján összesen 101 települést veszélyeztet a belvíz. A Megyei Védelmi Bizottság kiemelten foglalkozik a somogyi halastavakkal és víztározókkal, annak érdekében, hogy a 175 halastó bármelyikén egy esetleges gátszakadás ne okozzon tragédiát. (Barcs 50 db, Kaposvár 81 db, Marcali 29 db és Siófok 15 db) Ezek a halastavak jellemző a völgyzárógátas kivitelezéssel készültek.
A katasztrófavédelmi szakemberek 2012. februárban ellenőrzéseket, helyszíni bejárásokat végeztek, sor került a kül- és belterületi felszíni vízelvezetések, árokrendszerek állapotának ellenőrzésére. Ennek során megállapították, hogy a mederárkok a nagyobb akadályoktól, növényzettől mentesek, köszönhetően annak, hogy az önkormányzatok nagyobb figyelmet fordítottak a belvízi vízelvezető rendszerek karbantartására, az árkok és átereszek tisztítására.
Feltöltötte: Kraft Róbert
Somogy Megye Online


Ász Hír

Technika Hírek

Egészség Hírek

Bulvár hírek

Partnereink