Somogy Megye Vezető Hír

Jogalkalmazás a változás útján

Jogalkalmazás a változás útján

2012. a változások éve a jogalkalmazás terén is. Az immár huszadik alkalommal megrendezett kaposvári Jogi beszélgetések pénteki rendezvényén eköré szerveződtek az előadások, melyekről sajtótájékoztatón számoltak be az előadók.


Darák Péter a Kúria elnöke elmondta: már a nyolcvanas évek közepétől erősen változó környezetben zajlott az ítélkezés, s így eljutottunk oda, hogy az állampolgárok nem bíznak eléggé a bíróságokban. Ezen igyekszenek most változtatni, s a jelek szerint meg is van hozzá a törvényhozók részéről a kellő támogatás. A bírói függetlenség nem más, mint ítélkezési függetlenség, melynek alapvető feltétele az, a törvények hagyjanak mozgásteret a bíráknak ahhoz, hogy kialakíthassák a saját joggyakorlatukat. A törvények, a jogszabályok nem képesek arra, hogy minden egyes esetre leképezve konkrétan mondják meg azt, mi az irányadó jog. Ez a bírák feladata volt, és mindig is a bírák feladata lesz. E tekintetben nem találkozik a bírói szervezet és a bírák olyan jogalkotói akarattal, amely a bírótól ezt az alakítási szabadságot elvenné. El kell ismerni a bírókat, a Kúria feladata pedig hivatásetikai minta mutatása számukra. Ezentúl honlapjukon hozzáférhetővé teszik döntéseiket is, így az állampolgárok nagyobb betekintést nyerhetnek munkájukba.
Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke fontosnak tartja az ilyen jellegű beszélgetéseket, ugyanis ebből a közvetlen kapcsolatból ő maga is sok további elképzelést merített. Kiemelte: az OBH eszköz és segítség, hogy a Kúria és az igazságszolgáltatás kielégítő támogatást kapjon tárgyi és személyi feltételek tekintetében. Elsődlegesen menedzseri feladatai vannak azon a téren, hogy megfelelő emberek kerüljenek be a rendszerbe. Szolgáltatás, ellenőrzés, igazgatás az OBH feladata.

Polt Péter legfőbb ügyész korszakos jelentőségűnek nevezte az ügyészség életében az alaptörvény megfogalmazását: az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködője. Fontos tartalmi változások indultak el az új Alkotmánnyal. Ez a rendelkezés határozottan és véglegesen, vagy hosszú időre kijelöli az ügyész helyét ebben a rendszerben. Az ügyész eszerint pártatlan, független, feladata az objektív igazság kiderítése. Lényeges változás, hogy nem törvényességi felügyeletet, hanem törvényességi ellenőrzést látnak el, mely össztársadalmi érdek, és európai szinten is példa lehet. Az ügyészség az állam büntetőjogi igényének megtestesítője, annak érdekében lép fel, akit jogsérelem ért. Kiemelt feladatként fogalmazta meg, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a sértetti jogok képviseletére.
Bánáti János az Országos Ügyvédi Kamara elnöke hangsúlyozta: az ügyvédi munka területén nem mentek végbe olyan nagymértékű változások. Egyedül a védői munkában a terhelt védekezési jogának bővítését szeretnék elérni a felgyorsult eljárási rendszerben. Ez nem versenyfutást jelent az ügyészséggel, mindössze a terhelti jogokat kívánják megóvni. Véleménye szerint téveszme, hogy a terhelt egyenlő a bűnözővel. Bánáti János kiemelte azt is: nem inogtak meg az jogállam pillérei, de a gyorsaság okán aggodalmuknak adnak hangot.
Patyi András a Nemzeti közszolgálati Egyetem létrehozásáról tájékoztatta a sajtót. A rektor előadásában az egyetem megszervezését, hátterét mutatta be. A közigazgatási, rendvédelmi és katonai felsőoktatás ezentúl azonos elvek mentén szerveződik, a közigazgatási életpályák közötti átjárást segíti képzésük. Az oktatási rend és az új képzési anyag kidolgozása jelenleg is zajlik.
Fábián Adrián a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi tanszékének vezetője szerint nem hozott átütő módosításokat az új önkormányzati törvény. Ennek ellenére a közigazgatásban aktuális a változtatás, ugyanis a döntéshozó nem csak koncepciókat gyárt, hanem meg is valósítja azokat. A változásokkal kapcsolatban megjegyezte: körültekintően kell eljárni, s a kormányzat nagyon helyesen él a lehetőséggel.

Feltöltötte: Kraft Róbert
Somogy Megye Online

Ász Hír

Technika Hírek

Egészség Hírek

Bulvár hírek

Partnereink